องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

งานการเงินและบัญชี

- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2563- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2563- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2564- รายงานแสดงงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2564