องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดอ่าน 156 ครั้ง
พิมพ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง(ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย