องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

โครงการทบทวนแผนชุมชนและประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 201 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20 ตำบลป่าตึง จัดกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านตามโครงการทบทวนแผนชุมชนและประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ทั้ง 20 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น