องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 600 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่–แม่จัน ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร บริเวณลองติจูด 20 องศา 7 ลิปดา 35.21 พิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 48 ลิปดา 31.98 พิลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ , 718147 ใต้ , 901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันตก