องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง หมู่ที่ 11

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กปราสาทเข้าสู่เมรุสุสานป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง