องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

คณะผู้บริหาร

นายณฐกรณ์ ใจรังสี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0897566588
นายสุพจน์ หลี่จา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0812891513
นายพลกฤต สุฉายา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0844885828
นายนิคม แซ่เติ๋น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0955150155
นายทัต วังเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เบอร์โทร 0654789636