องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

กองช่าง

นายจำรัส ปิงยอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจำรัส ปิงยอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
เบอร์โทร 0815312421
นายธรรมนูญ เรือคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร 0876317682
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายบุญนพ กันตี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 0835764815
นายวสันต์ ชุ่มเมืองเย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 0894346197
นายสมรรถชัย อุษา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 0882238362
นายณรงค์กรณ์ ดาวรื่น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เบอร์โทร 0992378833
นางสราญจิต สมฟองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0861152018
นางหทัยรัตน์ เรืองปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0895549724
นายปิยะ นามสาม
คนงาน