องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

สินค้าท้องถิ่น

ถั่วเน่าแผ่น

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 90 ครั้ง
พิมพ์
ถั่วเน่าแผ่น จากกลุ่มแปรรูปสินค้าการเกษตร ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เบอร์โทรติดต่อ 085-6240146 (นางอารีย์ ขัดผาบ)