องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสังกัด อบต.ป่าตึง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่องกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้่ระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อมาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการจ้างแรงงานในพื้นที่ และจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจในแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วม "โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประเภทฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2566"

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.ป่าตึง ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกร

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2566

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.ป่าตึง เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ป่าตึง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทที่รกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยขน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ป่าตึง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดผลผลิตทางการเกษตรฯ ในงานนัดพบเกษตรกรและของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานนัดพบเกษตรกรและของดีเมืองแม่จัน ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประเภทฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะและแนวทางการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น