องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎
อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.ป่าตึง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.ป่าตึง ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกร

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.ป่าตึง เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทที่รกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยขน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ (ตัวยูป บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 4 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (บ้านเหล่ายาว) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

จ้างก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อ คศล. บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (416-60-00100 และ 416-60-00124) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาต่อออายุการใช้งานเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ความยาวไม่เกิน ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น